بخش ها

دامین (1)

کلیه آموزشهای مربوط به ثبت انتقال و تمدید دامنه در این قسمت قرار دارد.

محبوب ترین

 تنظیم رابط ها در شناسه ایرنیک برای ثبت دامین

دامنه های ir دامنه های ملی هستند و به همین دلیل برای ثبت آنها باید ابتدا در سایت nic.ir ثبت نام...