هاست دانلود پایه

فضای میزبانی 10 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود برنزی

فضای میزبانی 20 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود نقره ای

فضای میزبانی 30 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود طلایی

فضای میزبانی 40 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود ویژه

فضای میزبانی 50 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود حرفه ای

فضای میزبانی 100 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود فوق حرفه ای

فضای میزبانی 150 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.

هاست دانلود پیشرفته

فضای میزبانی 200 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کلیه امکانات اعم از اف تی پی و ساب دامین و ... نامحدود
محل سرور آلمان
دی ان اس اختصاصی دارد
کارت شبکه 1000Mbps
کنترل پنل دایرکت ادمین
نصب و تحویل آنی
انتقال رایگان فایل های شما اگر کنترل پنل قبلی دایرکت ادمین باشد.