لایسنس 1 ماهه دایرکت ادمین 10 موجود است

لایسنس دایرکت ادمین ماهیانه بدون محدودیت
دوره پرداخت ماهیانه معادل 24 دلار
تعداد اکانت نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
نصب روی تمام نسخه های لینوکس
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی تا پایان دوره ندارد
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس 3 ماهه دایرکت ادمین 10 موجود است

لایسنس دایرکت ادمین 3 ماهه بدون محدودیت
دوره پرداخت 3 ماهه معادل 70 دلار
تعداد اکانت نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
نصب روی تمام نسخه های لینوکس
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی برای هر بار 1 دلار
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس 6 ماهه دایرکت ادمین 10 موجود است

لایسنس دایرکت ادمین 6 ماهه بدون محدودیت
دوره پرداخت 6ماهه معادل 130 دلار
تعداد اکانت نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
نصب روی تمام نسخه های لینوکس
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی برای هر بار 1 دلار
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس 1 ساله دایرکت ادمین 10 موجود است

لایسنس دایرکت ادمین 1 ساله بدون محدودیت
دوره پرداخت 1 ساله معادل 240 دلار
تعداد اکانت نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
نصب روی تمام نسخه های لینوکس
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی برای هر بار 1 دلار
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس دائمی دایرکت ادمین 29 موجود است

لایسنس دایرکت ادمین مادام العمر بدون محدودیت
دوره پرداخت 1 بار برای همیشه معادل 1000 دلار
تعداد اکانت نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
نصب روی تمام نسخه های لینوکس
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی برای هر بار 1 دلار
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت