لایسنس ماهیانه دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین ماهیانه
دوره پرداخت ماهیانه
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
نصب روی تمام نسخه های لینوکس
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی تا پایان دوره ندارد
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس 3 ماهه دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین ۳ ماهه
دوره پرداخت ۳ ماهه
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی هر ۳۱ روز
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس 6 ماهه دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین ۶ ماهه
دوره پرداخت ۶ ماهه
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی هر ۳۱ روز
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت

لایسنس 1 ساله دایرکت ادمین

لایسنس دایرکت ادمین ۱ ساله
دوره پرداخت ۱ ساله
قابل نصب روی سرور مجازی
قابل نصب روی سرور اختصاصی
قابلیت انتخاب سیستم عامل
قابلیت آپدیت به آخرین نسخه
امکان تغییر آی پی هر ۳۱ روز
همراه با نصب رایگان
تحویل ۱ الی ۴ ساعت