همراه با کنترل پنل دایرکت ادمین روی سرور اختصاصی آلمان با هارد NVMe

دارای کمترین پینگ به ایران همراه با بکاپ هفتگی و ماهیانه روی سرور مجزا

هاست لینوکس پایه آلمان

فضای میزبانی 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس برنزی آلمان

فضای میزبانی 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 25 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس نقره ای آلمان

فضای میزبانی 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 50 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس طلایی آلمان

فضای میزبانی 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس ویژه آلمان

فضای میزبانی 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس حرفه ای آلمان

فضای میزبانی 3000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس فوق حرفه ای آلمان

فضای میزبانی 4000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 400 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس پیشرفته آلمان

فضای میزبانی 5000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 500 گیگابایت
کنترل پنل دایرکت ادمین
ادآن دامین 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس نامحدود
بکاپ هفتگی و ماهیانه