همراه با کنترل پنل دایرکت ادمین روی سرور اختصاصی آلمان با هارد NVMe

دارای کمترین پینگ به ایران همراه با بکاپ هفتگی و ماهیانه روی سرور مجزا

هاست لینوکس پایه آلمان

فضای میزبانی 100 مگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 1 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس برنزی آلمان

فضای میزبانی 250 مگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 1 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس نقره ای آلمان

فضای میزبانی 500 مگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 1 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس طلایی آلمان

فضای میزبانی 1 گیگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 2 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 2 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس ویژه آلمان

فضای میزبانی 2 گیگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 3 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 3 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس حرفه ای آلمان

فضای میزبانی 3 گیگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 4 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 4 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس فوق حرفه ای آلمان

فضای میزبانی 4 گیگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 5 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 5 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه

هاست لینوکس پیشرفته آلمان

فضای میزبانی 5 گیگابایت NVMe
پهنای باند ماهیانه نامحدود
کنترل پنل دایرکت ادمین
تعداد سایت قابل میزبانی 6 عدد
ساب دامین نامحدود
اف تی پی نامحدود
ایمیل نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 6 عدد
بکاپ هفتگی و ماهیانه