همراه با کنترل پنل دایرکت ادمین با فضای پرسرعت NVMe و پورت اتصال 10 گیگابیت
دارای سرعت بارگزاری فوق العاده بالا با پینگ بسیار پایین همراه با بکاپ هفتگی و ماهیانه روی سرور مجزا
 • Product 1

  هاست لینوکس پایه ایران

  • فضای میزبانی 100 مگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 1 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  144,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست لینوکس برنزی ایران

  • فضای میزبانی 250 مگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 1 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  192,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست لینوکس نقره ای ایران

  • فضای میزبانی 500 مگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 1 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 1 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  240,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست لینوکس طلایی ایران

  • فضای میزبانی 1 گیگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 2 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 2 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  336,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  هاست لینوکس ویژه ایران

  • فضای میزبانی 2 گیگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 3 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 3 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  480,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  هاست لینوکس حرفه ای ایران

  • فضای میزبانی 3 گیگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 4 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 4 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  624,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 7

  هاست لینوکس فوق حرفه ای ایران

  • فضای میزبانی 4 گیگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 5 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 5 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  768,000/سالیانه
  سفارش دهید
 • Product 8

  هاست لینوکس پیشرفته ایران

  • فضای میزبانی 5 گیگابایت NVMe
   پهنای باند ماهیانه نامحدود
   کنترل پنل دایرکت ادمین
   تعداد سایت قابل میزبانی 6 عدد
   ساب دامین نامحدود
   اف تی پی نامحدود
   ایمیل نامحدود
   پارک دامین نامحدود
   دیتابیس 6 عدد
   بکاپ هفتگی و ماهیانه
  فقط
  912,000/سالیانه
  سفارش دهید