با توجه به حجم بالای فروش سرور مجازی از تمامی لوکیشن ها و تکمیل شدن ظرفیت تمامی سرورهای اختصاصی ما ، سرویس هایی که تمدید نمیشود را بیشتر از 3 روز نمیتوانیم نگهداری کنیم و در صورت عدم تمدید به مشتری جدید واگذار میگردد ، لذا ضرورت دارد قبل از موعد سررسید سرویس ها تمدید شود تا از قطع سرویس و واگذاری جلوگیری شود.

 

با تشکرTuesday, October 18, 2022

« بازگشت